L’altra ràdio – L’ observació dels recursos de la Terra des de l’espai

Cinto Niqui presenta L’Altra Ràdio L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, el dime