L’altra ràdio – Com seran el microxips del futur

Cinto Niqui presenta L’Altra Ràdio L’investigador sènior del Barcelona Supercomputing Center –